sich anschaffen

anschaffen Regular Auxiliary verb: haben

Conjugation (reflexive pronouns in dative case)

Präteritum
1. P. Sg.
ich schaffte mir an
2. P. Sg.
du schafftest dir an
3. P. Sg.
er schaffte sich an, sie schaffte sich an, es schaffte sich an
1. P. Pl.
wir schafften uns an
2. P. Pl.
ihr schafftet euch an
3. P. Pl.
sie schafften sich an
Plusquamperfekt
1. P. Sg.
ich hatte mir angeschafft
2. P. Sg.
du hattest dir angeschafft
3. P. Sg.
er hatte sich angeschafft, sie hatte sich angeschafft, es hatte sich angeschafft
1. P. Pl.
wir hatten uns angeschafft
2. P. Pl.
ihr hattet euch angeschafft
3. P. Pl.
sie hatten sich angeschafft
Futur II
1. P. Sg.
ich werde mir angeschafft haben
2. P. Sg.
du wirst dir angeschafft haben
3. P. Sg.
er wird sich angeschafft haben, sie wird sich angeschafft haben, es wird sich angeschafft haben
1. P. Pl.
wir werden uns angeschafft haben
2. P. Pl.
ihr werdet euch angeschafft haben
3. P. Pl.
sie werden sich angeschafft haben
Konjunktiv II
1. P. Sg.
ich schaffte mir an
2. P. Sg.
du schafftest dir an
3. P. Sg.
er schaffte sich an, sie schaffte sich an, es schaffte sich an
1. P. Pl.
wir schafften uns an
2. P. Pl.
ihr schafftet euch an
3. P. Pl.
sie schafften sich an
Imperativ
2. P. Sg.
schaff dir an, schaffe dir an
2. P. Pl.
schafft euch an
Partizip Perfekt
angeschafft

Verbs that follow the same conjugation pattern