esporre

esporsi 2nd group Auxiliary verb: avere

to exhibit, to display, to show, to explain, to expose, to set out

Conjugation

imperfetto
1a p. sg. io esponevo
2a p. sg. tu esponevi
3a p. sg. lui esponeva
  lei esponeva
1a p. pl. noi esponevamo
2a p. pl. voi esponevate
3a p. pl. loro esponevano
futuro
1a p. sg. io esporrò
2a p. sg. tu esporrai
3a p. sg. lui esporrà
  lei esporrà
1a p. pl. noi esporremo
2a p. pl. voi esporrete
3a p. pl. loro esporranno
trapassato prossimo
1a p. sg. io avevo esposto
2a p. sg. tu avevi esposto
3a p. sg. lui aveva esposto
  lei aveva esposto
1a p. pl. noi avevamo esposto
2a p. pl. voi avevate esposto
3a p. pl. loro avevano esposto
futuro anteriore
1a p. sg. io avrò esposto
2a p. sg. tu avrai esposto
3a p. sg. lui avrà esposto
  lei avrà esposto
1a p. pl. noi avremo esposto
2a p. pl. voi avrete esposto
3a p. pl. loro avranno esposto
congiuntivo imperfetto
1a p. sg. io esponessi
2a p. sg. tu esponessi
3a p. sg. lui esponesse
  lei esponesse
1a p. pl. noi esponessimo
2a p. pl. voi esponeste
3a p. pl. loro esponessero
condizionale passato
1a p. sg. io avrei esposto
2a p. sg. tu avresti esposto
3a p. sg. lui avrebbe esposto
  lei avrebbe esposto
1a p. pl. noi avremmo esposto
2a p. pl. voi avreste esposto
3a p. pl. loro avrebbero esposto
imperativo
2a p. sg. esponi
3a p. sg. esponga
1a p. pl. esponiamo
2a p. pl. esponete
3a p. pl. espongano
participio passato
esposto

Synonyms (esporre/esporsi)

Source: LibreOffice

Example sentences

Non ha esposto la sua pelle al sole.She didn't expose her skin to the sun.
Non lo esponga alla pioggia!Don't expose it to the rain!
Source: Tatoeba

Verbs that follow the same conjugation pattern