LanguageGuesser

Discover Languages, Discover Music, Discover the World!

LanguageGuesser is a game where you have to recognize the languages spoken in random music videos.

Can you recognize the following 50 languages?

Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino , Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Malay, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Zulu